Image

IF Metall Mälardalen

Offentligt evenemang


IF Metall är ett feministiskt fackförbund vars värdegrund bygger på alla människors lika värde. IF Metall är en organisation där alla medlemmar känner sig inkluderade och representerade. Det betyder att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och oavsett kön.

16 857 kr

insamlat av 22 givare

Ditt bidrag

Senaste gåvor

100 kr
Carina Prüller

100 kr
Åsa Ernfridsson

100 kr
Göran Johansson

100 kr
Katja Teckenberg

500 kr
Razmus Schagerström

Jag bidrar i denna bössa för att jag är en stolt metallare som tror på solidariteten och omtanken oss människor emellan.

200 kr
Torbjörn Eriksson

100 kr
Thomas Svensson

Kom igen nu alla IF Metallare mälardalen

100 kr
John J

100 kr
Karin Malmsten

100 kr
Per Ågren

100 kr
Anonym

2 500 kr
Volvo CE IF Metallklubb

50 kr
Sevda

100 kr
Susanne Collander

200 kr
Joakim Bengtsson

100 kr
Maria Hammar

100 kr
Lovisa Lyly

100 kr
Anonym

100 kr
Jennifer Kennhed

100 kr
Håkan

300 kr
Micke och Anette sandberg

Ingen ska utsättas för sex ofrivilligt. Sex är o ska vara något fint ❤️❤️❤️