Valtech

Senaste bidragen: 100:- 100:- 100:-

Valtech

Vi på Valtech stöder Radiohjälpens arbete för att stötta Coronavirusets riskgrupper i Sverige. Tillsammans vill vi samla in motsvarande 100 kr/anställd!